กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
   
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช