วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565
บรรยากาศปฏิบัติการห้อง Lab ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม🏫
#SNRRU 💚💛