มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแสดงในงาน NRRU Open House 2022

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เวทีเล็ก อาคาร 35 ชั้น 1

ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา