เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ระดับมัธยมศึกษา)
 
ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความเป็นมาในการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยม การบริหารจัดการการเปิดระดับมัธยม และหลักสูตรระดับมัธยม