วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา