วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ” กิจกรรมไหว้ครู” 🙏
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา🏫
🎯สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
📱: 044 081 124 , 061 023 9696
Facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา