วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจนักเรียนพร้อมทั้งชมการนำเสนอของตัวแทนผู้สมัครสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ✨
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
Tel : 044 081 124 , 061 023 9696
Facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา